Tin Tức
Tin Tức

Chuỗi hội thảo Luận bàn chiến lược đổi mới sáng tạo Hợp Tác 3/2022

LUẬN BÀN ĐỔI MỚI CÁCH HỢP TÁC 2022. No1. Thế giới càng ngày càng khó khăn, có rất nhiều khác biệt so với những dự đoán, nhìn nhận của chúng ta trước đây, kể cả những bất ngờ không tưởng tượng nổi như cuộc chiến tranh Nga và Ukraina lại có thể xảy ra nhanh […]