Tin Tức
Tin Tức

Một số kết quả hoạt động của clb doanh nhân Hợp tác sáng tạo CCBC (isai)

Clb doanh nhân hợp tác sáng tạo (CCBC), ghi nhận từ 19/6 đến 19/9 đã có 60 cuộc họp mặt trong nước, 5 cuộc họp online kết nối quốc tế. Trao nhau 252 cơ hội giao thương, đầu tư. Ký kết 5 hợp đồng hợp tác, 3 hợp đồng mua bán doanh nghiệp (M&A), 45 […]