1Trong mỗi group, đảm bảo không có cạnh tranh cùng sản phẩm/dịch vụ. Cũng như sắp xếp sao cho phù hợp với từng nhóm đối tượng sao cho các thành viên trong nhóm (Group) sẽ hoạt đông hiệu quả nhất. Tất nhiên dù nhóm nào thì vẫn hưởng vị thế và hệ giá trị hỗ trợ quan trọng từ Tổng ISAI. Nếu có tranh chấp thì ban lãnh đạo ISAI sẽ quyết định phân bổ các unit, để đảm bảo các thành viên có sự hợp tác tốt nhất. Và mỗi thành viên ISAI chỉ đăng ngành nghề chính đang làm.

2Một tháng họp một lần và kéo dài từ 60 đến 90 phút. Hội viên phải tôn trọng lịch này. Lịch từ 9h đến 12h vào thứ 4. Có thể có lịch họp hàng ngày, tuần tùy vào khu vực và nhóm thành viên.

 

CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN LÝ

1. Phí đăng ký hội viên

2. ISAI có thể được thành lập cả nước mà ở đó có người quan tâm và muốn phát triển doanh nghiệp của mình dựa trên phương pháp khoa học kết nối, hợp tác đổi mới sáng tạo.