Y Như phần giới thiệu chúng tôi là những chuyên gia, doanh nhân hàng đầu với kinh nghiệm lãnh đạo ở các tập đoàn quốc tế hàng đầu, cũng như địa phương. Bên cạnh chúng tôi cũng là những nhà nghiên cứu ra các mô hình huấn luyện, đào tạo, dẫn dắn, trợ giúp phát triển nhân sự, tài năng và lãnh đạo rất khác biệt và hiệu quả cao. Viện ISAI là viện được Bộ KHCN cấp phép hoạt động và Bộ công an cấp dấu tại Việt nam, Cũng như có quan hệ đầu tư, hợp tác giữa các quốc gia toàn châu lục.

Y Chúng tôi đào tạo huấn luyện các chương trình nâng cao kĩ năng làm việc, kĩ năng quản lý, kĩ năng lãnh đạo và các chương trình huấn luyện đào tạo các cấp trưởng phòng, giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị. Và đào tạo phát triển nhân tài, lãnh đạo. Bên cạnh tiếng anh thực tiễn công việc, và nâng cao kĩ năng đào tạo cho đội ngũ giáo viên.

Y Chúng tôi phản đối các khóa đào tạo nhan nhản với các tiêu đề giật tít là làm giàu không khó, hay tư duy triệu phú trên thị trường. Đó là những khóa học đầu độc, và phản khoa học, phản thực tế. Vì để có một kĩ năng chuyên nghiệp, thì không thể nào chỉ có vài buổi hay những ngôn từ xáo rỗng. Chưa nói đào tạo phát triển một nhân tài thì đó là một quá trình đầy thực tế.

Y ISAI kết hợp quỹ đầu tư mạo hiểm VTOC Cat Xanh của tổng công ty VTOC cùng các đối tác luôn sẵn sàng đầu tư và giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển một cách bền vững. Cũng như đồng hành hỗ trợ các tập đoàn, công ty phát triển đội ngũ nhân tài, cũng như nâng cao khả năng lãnh đạo cho lãnh đạo, những nhà sáng lập.

Y Trong lãnh đạo chúng tôi, ông Hoàng Hugo, nhà chiến lược, quản trị, quản lý, đầu tư sáng tạo có kinh nghiệm và năng lực phát hiện nhân tài từ nhỏ, cũng như khả năng phát hiện những điểm mạnh của người khác. Đặc biệt các phương pháp huấn luyện thực chiến của ông đã giúp tạo nên những công ty, tập đoàn phát triển mạnh mẽ, bền vững. Với ông kinh nghiệm 20 năm trải qua các vị trí từ thấp đến quản lý cấp cao tại tập đoàn kĩ thuật hàng đầu của Pháp, Mỹ, cũng như đang quản trị, điều hành tổng công ty và đầu tư vào nhiều tập đoàn, nhiều tổ chức chỉ là nền tảng. 20 năm kinh nghiệm của ông cũng là 20 năm ông tranh thủ mọi thời gian áp dụng phương pháp nghiên cứu thực chiến, đột phá đã giúp ông sáng tạo nhiều phương pháp hiếm có trên thị trường. Triết lý phát triển nhân tài của ông là phát triển tâm trước, vì tâm là nền tảng, sau đó là tư duy, nhận thức… sau đó mới tới kĩ năng làm việc, quản lý, quản trị, đầu tư.

Y Thế mạnh của Viện ISAI là toàn bộ lãnh đạo đều thống nhất với ông Hoàng Hugo là nếu đào tạo như các giáo sư tại Đại học, với các khóa học cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ thì hãy để các trường đó đào tạo, vì đó chỉ là dạy (teaching). Còn đến với Viện ISAI thì phải hoàn toàn khác, ở mức cao hơn là training (đào tạo), cao hơn là mentor (hướng dẫn), cao hơn nữa là coaching (huấn luyện) những chuyên gia đứng đào tạo, huấn dẫn phải trải qua những buổi đào tạo định hướng của lãnh đạo viện, để đảm bảo giá trị truyền tải cho học viên phải trên lộ trình phát triển nhân tài, lãnh đạo. Đúng với giá trị cốt lõi của Viện.

Y Tiêu chuẩn chuyên gia đào tạo của Viện ISAI tối thiểu phải là doanh nhân đang điều hành tổng thể công ty có trên 7 năm lịch sử, công ty ấy phải tối thiểu có 20 nhân viên fulltime tại văn phòng (không phải các ngành cơ bản phổ thông), vốn phải trên 100 tỉ tương đương doanh thu, lợi nhuận. Phải đáp ứng kiến thức thực tế hơn bất cứ một tiến sĩ nào, phải am hiểu khoa học công nghệ, con người, tài chính. Phải có khả năng đào tạo huấn luyện và khả năng tài chính để không phải mục tiêu lấy tiền từ đào tạo mà cùng với ISAI lấy lời từ việc đầu tư vào nhân tài để sau này nhân tài ấy trở thành những công ty, tập đoàn hùng mạnh cả về tâm lẫn tài. Và phải trải qua buổi phỏng vấn trao đổi với ban lãnh đạo Viện. Còn Mentor và Coaching và đào tạo nâng cao khả năng lãnh đạo thì đích thân ban lãnh đạo Viện và đối tác chiến lược thực hiện.