X Như nói ở phần tư vấn đổi mới sáng tạo. Thế giới Đã -Đang-Sẽ thay đổi mạnh mẽ. Và khoa học kĩ thuật công nghệ sẽ là xu hướng toàn cầu, tác động đến mọi ngõ ngách của thế giới.

X Việc doanh nghiệp phải ứng dụng máy móc tự động hóa, khoa học kĩ thuật công nghệ là điều bắt buộc hiện nay. Cũng như các tỉnh thành phố cũng đang nỗ lực coi trong và khuyết khích phát triển phong trào này.

X Nhưng ứng dụng như thế nào, phát triển như thế nào thì chúng ta đã nghe và đọc nhiều. Nhưng vẫn còn rất ít trường hợp biết đầu tư đúng. Vì đầu tư thiết bị máy móc, phát triển khoa học kĩ thuật công nghệ là cả một chiến lược đòi hỏi các chuyên gia tư vấn đầu tư giỏi và am hiểu cả về thiết bị, khoa học kĩ thuật lẫn tình hình kinh tế thế giới và địa phương.

X Có nhiều sai lầm trong quá trình ứng dụng, khi mà ngay tại các trường đại học lớn khi nhận tài trợ nhiều thiết bị đất tiền về nhưng giờ chất đống. Hay nhiều doanh nghiệp mua nhầm dây chuyền sản xuất thiết bị mà không lường trước hậu quả, hiệu quả của nó đành phải ngậm ngùi bỏ đống tiền để cải tạo cho phù hợp. Rồi nhiều cá nhân tổ chức lao đầu vào nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ mà đã lỗi thời, hoặc không nhìn ra thị trường và hiệu quả rõ ràng. Hay một lỗi rất lớn là sợ vốn đầu tư lớn chọn các thiết bị máy móc rẻ tiền, quy mô nhỏ để rồi thua trên thương trường ngay từ lúc đầu tư.

X ISAI có kinh nghiệm trong việc tư vấn cung cấp các thiết bị máy móc kĩ thuật công nghệ khoa học cao, nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, các máy móc chuyên biệt, và máy móc sản xuất phổ thông, đến máy móc sản xuất công nghiệp, công nghệ Robot 4.0, hệ thống tự động hóa, dây chuyền sản xuất hiện đại trong mọi ngành sản xuất như vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm nông nghiệp, xây dựng, khai thác, giày da, may mặc, chế tạo cơ khí, máy móc.

X ISAI sẽ tư vấn chính xác phù hợp nhu cầu, đi kèm sự đảm bảo sau bán hàng và vận hành sao cho hiệu quả, chắc chắn. ISAI cũng đi kèm giải pháp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị, chuyển đổi công nghệ mà cần hỗ trợ vốn.

X Viện ISAI ngoài thế mạnh về tư vấn chuyển đổi sáng tạo trong chiến lược, quản trị, quản lý thì cũng đã và đang quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu ở mọi ngành nghề để cùng nghiên cứu phát triển khoa học kĩ thuật, máy móc thiết bị và các công nghệ tương lai. Bên cạnh ISAI đầu tư hỗ trợ cho nhiều nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu phát triển khoa học kĩ thuật công nghệ một cách hiệu quả, ứng dụng cao.

(#maymoc, #maycongnghiep, #khoahoccongnghe, #thietbisanxuat, #daychuyensanxuat, #maysanxuatthucpham, #daychuyensanxuatcongnghiep, #thietbicongnghiep)