* Ngoài ra ISAI luôn hỗ trợ các hội viên và khách hàng những dịch vụ cần tư vân khác như liên quan đến cuộc sống xã hội, và các sự cố xảy ra trong cuộc sống. Và những nhu cầu chuyên biệt khác… xin đừng ngần ngại hãy liên hệ đến chúng tôi.