O Với kinh nghiệm nhiều năm trong quản trị và quản lý phát triển các doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề khác nhau, bên cạnh chúng tôi là những chuyên gia nghiên cứu về chiến lược tái cấu trúc theo hướng thực tiễn, sáng tạo đáp ứng thời đại cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Hội đồng tư vấn tái cấu trúc của chúng tôi còn có các nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm và những chuyên gia trong từng lĩnh vực chuyên môn hàng đầu. Sẽ giúp bất cứ một doanh nghiệp nào cần thiết tái cấu trúc để có thể vượt qua khó khăn hoặc đơn giản là cho tinh gọn hơn, và hoạt động hiệu quả hơn, hoặc quản trị quản lý được thông thoáng an toàn hơn.

O Kinh nghiệm tại các tập đoàn hàng đầu quốc tế kết hợp kinh nghiệm địa phương, và hơn thế nữa sáng tạo và năng lực dự báo tương lai, đã giúp Phòng tư vấn chiến lược và quản trị VTOC, Viện ISAI đã giúp nhiều công ty bên bờ vực phá sản phục hồi, những công ty mới khởi nghiệp trở thành những doanh nghiệp hùng mạnh, nhưng tập đoàn công ty phức tạp quản trị quản lý về nhân sự, nội bộ được phục hồi và hoạt động mạnh mẽ… cũng như giúp cho nhiều công ty tránh khỏi điểm chết của thị trường có thể xảy ra trong vài năm tới.