Các Trung tâm, đơn vị trực thuộc ISAI luôn hoạt động theo hệ thống quản trị, quản lý, chiến lược do Hội đồng viện đề ra. Và người đứng đầu trung tâm được lựa chọn kĩ lưỡng những người có đầy đủ phẩm chất, kinh nghiệm, năng lực nhất.

 • Trung tâm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp (về vốn, vay, thế chấp, tài sản, nợ): Giúp cho vay thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, tài sản. Thanh lý tài sản đất đai, xe cộ, máy móc, thiết bị, hàng hóa giá trị. Mua bán ô tô qua sử dụng. Giúp vấn đề nợ. Trao đổi hàng hóa. Trợ giúp cho vay tài chính vụ án cho các khách hàng của Trung tâm hỗ trợ pháp lý, kinh tế an ninh (LATABI), và khách hàng của Cát Xanh, RamBon, VTOC Corp.
 • Trung tâm hỗ trợ pháp lý, kinh tế an ninh (LATABI): Án tranh chấp đất đai, tài sản; hôn nhân, gia đình; tai nạn; nợ; án dân sự, hình sự; thủ tục pháp lý M&A.
 • Qũy đầu tư và phát triển RamBon: Mua bán doanh nghiệp (M&A), đầu tư startup, nghiên cứu sản phẩm khoa học công nghệ.
 • Trang tin tổng hợp, ấn phẩm tạp chí Kinh Tế An Ninh (KinhTeAnNinh.vn)
 • Trung tâm chiến lược & Đổi mới sáng tạo ISAI – Bạc Liêu (BISAI)
 • Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư, Câu lạc bộ DN Hợp Tác Sáng Tạo
 • Mô hình kết nối C: Clb hợp tác sáng tạo, clb phát triển doanh nghiệp, clb hỗ trợ pháp lý, kinh tế an ninh.
 • Đại diện Viện chiến lược & đổi mới sáng tạo ISAI tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp.
 • Đại diện Viện Chiến Lược & Đổi Mới Sáng Tạo tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định.
 • Đại diện Viện Chiến Lược & Đổi Mới Sáng Tạo tại Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ.
 • Đại diện Viện Chiến Lược & Đổi Mới Sáng Tạo tại Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng, Daklak.
 • Trung tâm chiến lược & Đổi mới sáng tạo ISAI – Bạc Liêu (BISAI)
 • Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư
 • Rất mong ngày có thêm thành viên và đối tác chiến lược tham gia vào mô hình “Kết Nối C”, là mô hình chiến lược của Viện Chiến Lược và Đổi mới sáng tạo (ISAI) tạo sự kết nối hợp tác ở tầm chiến lược thật sự. Dựa trên hệ thống quản trị, quản lý, kiểm soát chung. Và tuân theo Bộ nguyên tắc đạo đức và hành đông chung.