M&A
M&A

QUÁ TRÌNH TƯ VẤN M&A

Quá trình hỗ trợ tư vấn M&A bao gồm: Xác định năng lực, nhu cầu của khách hàng, Lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư (Đối với bên mua – Buy side)/Lựa chọn Nhà đầu tư vào doanh nghiệp (Đối với bên bán – Sell side), Tư vấn lập hồ sơ chào bán (CIM – […]