Chuyên Môn Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ Sự Kiện Tin Tức
Chuyên Môn Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ Sự Kiện Tin Tức

HẠM NGỌC THẢO – NGƯỜI TÌNH BÁO ĐẶC BIỆT “CÓ MỘT KHÔNG HAI” TRONG LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVT) Phạm Ngọc Thảo là một trong những huyền thoại xuất sắc nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam. Đồng chí Trần Bạch Đằng đã từng nhận xét: “Các nhà tình báo thông thường có nhiệm vụ giấu mình, thu thập, khai thác tin tức chuyển về trung tâm. […]

Chuyên Môn Sự Kiện Tin Tức
Chuyên Môn Sự Kiện Tin Tức

Lãnh Đạo Viện ISAI Huấn Luyện Sales Thực Chiến

Lãnh đạo Viện Chiến Lược và Đổi Mới Sáng Tạo (ISAI) đã có buổi làm việc với Công ty Vật Tư Nông Nghiệp, Cây Xanh Tin Cậy và huấn luyện sales thực chiến dành cho nhân viên tại công ty Tin Cậy. Buổi huấn luyện của Lãnh đạo Viện ISAI rất hay tạo nên nhiều […]