Chúng tôi được hội đồng trung ương Liên hiệp hội cấp phép thành lập các câu lạc bộ doanh nghiệp khoa học sáng tạo… Và các quỹ. Hiện chúng tôi có các thành viên sau:

 • Liên minh các câu lạc bộ doanh nghiệp hợp tác sáng tạo.
 • Câu lạc bộ doanh nghiệp hợp tác sáng tạo (isai).
 • Câu lạc bộ hỗ trợ pháp lý & truyền thông báo đài.
 • Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo.
 • Câu lạc bộ khoa học nông nghiệp.
 • Câu lạc bộ nông dân, công nhân
 • Câu lạc bộ doanh nghiệp nông nghiệp và trang trại.
 •  Và các câu lạc bộ hợp tác sáng tạo ở các tỉnh thành phố, quận huyện.
 • Câu lạc bộ thiện nguyện Cát Xanh.
 • Trang tin tổng hợp, kết hợp tc: www.Kinhteanninh.vn; www.duluan24h.vn
 • Qũy đầu tư khởi nghiệp VTOC (VTOC startup fund)
 • Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư.
 • Qũy thiện nguyện