Isai Institute
consulting to accompany the programs
local development, business, personal talent
Research
New Strategies Application
Always Innovating
Together with ISAI, create meaningful community values
Sustainable Development
United International
01
Research

Research strategy, innovation, strategy, science and technology management and management, and develop talent in the most practical direction.

02
Development Strategy

Consulting, supporting strategy, management, management, innovation for businesses and localities. Socio-economic development, culture ...

03
Connect

Developing a team of talent and entrepreneurs supporting the business community, local, sustainable development, reaching the international level to connect cooperation for investment and development together.

ISAI

Introduce About Institute Of Strategy And Innovations (ISAI)

Starting from the research passion of strategy and management, innovation of a group of businessmen and journalists from Vietnam, France, America, China, and Japan since 2000. Then it became the Consulting Department strategy, management VTOC specializes in research and development of science and technology and strategic consulting, building management systems, management, science and technology for domestic and foreign enterprises. 2020, we develop it into the Institute of Strategy and Innovation Research, licensed by the Vietnam Union of Science and Technology Associations and the Ministry of Science and Technology, and the Ministry of Public Security. With the short name is ISAI.

NEWS

PROFESSIONAL NEWS
{"speed":"1500","height":"400","pause":"2000"}
 • 1
 • 2
sàn đầu tư

Dịch Vụ M&A

Quá trình hỗ trợ tư vấn M&A bao gồm

 • Xác định năng lực, nhu cầu của khách hàng.
 • Lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư (Đối với bên mua – Buy side)/Lựa chọn Nhà đầu tư vào doanh nghiệp (Đối với bên bán – Sell side)
 • Tư vấn lập hồ sơ chào bán (CIM - Confidential Information Memorandum, Teaser, Mô hình tài chính)
 • Tư vấn khách hàng thực hiện khâu Rà soát đặc biệt - Due Diligence
 • Tư vấn đàm phán trong quá trình đầu tư, hỗ trợ khách hàng trong thực hiện thủ tục hoàn tất đầu tư.
 • xem chi tiết→

Chúng tôi xây dựng một sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp, với nền tảng cơ sở là một sàn giao dịch trực tuyến mua bán doanh nghiệp và kết nối đầu tư chuyên nghiệp.

 • Đăng tin mua bán doanh nghiệp
 • Giải pháp phòng dữ liệu ảo kết nối bên mua và bên bán
 • Công cụ đo sức khỏe doanh nghiệp online
 • Công cụ thẩm định dự án online
 • xem chi tiết→
 • Công ty tôi muốn mua lại Công ty TNHH, trước đây công ty này kinh doanh không được tốt, khi nhận chuyển nhượng sợ có nhiều rủi ro. Vậy cho tôi được hỏi thủ tục mua bán công ty và những mẫu văn bản phục vụ cho việc mua bán Công ty?
  xem chi tiết→
 • Hiện nay tôi đang muốn mua lại một doanh nghiệp, hệ thống kế toán bên họ trước đây là 2 sổ. Vậy nhờ chuyên gia tư vấn có cơ sở nào để xác định sự thiếu minh bạch của công ty bán?
 • xem chi tiết→

FIELDS OF OPERATION

IMAGES

IMAGES - ISAI OPERATION

Together with ISAI
Reaching out to the world

Connect with us right here!

Enter your Email here

We will contact you immediately

  Partner

  ISAI's Partner