1Trong mỗi group, đảm bảo không có cạnh tranh cùng sản phẩm/dịch vụ. Cũng như sắp xếp sao cho phù hợp với từng nhóm đối tượng sao cho các thành viên trong nhóm (Group) sẽ hoạt đông hiệu quả nhất. Tất nhiên dù nhóm nào thì vẫn hưởng vị thế và hệ giá trị hỗ trợ quan trọng từ Tổng ISAI. Nếu có tranh chấp thì ban lãnh đạo ISAI sẽ quyết định phân bổ các unit, để đảm bảo các thành viên có sự hợp tác tốt nhất. Và mỗi thành viên ISAI chỉ đăng ngành nghề chính đang làm.

2Một tháng họp một lần và kéo dài từ 60 đến 90 phút. Hội viên phải tôn trọng lịch này. Lịch từ 9h đến 12h vào thứ 4.

3Thành viên bắt buộc tham gia họp hằng tháng. Nếu hội viên gặp trường hợp đặc biệt không thể có mặt thì có thể cử người khác đi thay nhưng phải là trong ban giám đốc có đầy đủ thẩm quyền. Một hội viên chỉ được phép vắng mặt 4 lần trong vòng 6 tháng. Nếu nhiều hơn số lần quy định, Ban lãnh đạo xem xét lại tư cách hội viên của hội viên đó.

4Hội viên phải tin tưởng và nhiệt tình vun đắp niềm tin lẫn nhau. Sẵn sàng trợ giúp nhau kinh doanh, cúng góp vốn đầu tư, chia sẻ nguồn lực, hoặc chia sẻ tư vấn trợ giúp các vấn đề.

5Trong mỗi group thì các thành viên có quyền đăng ký diễn giả, nhưng phải gửi trước nội dung và theo thứ tự và được ban lãnh đạo ISAI chấp thuận.

6Hội viên muốn đổi ngành nghề đăng ký thì phải làm một bản đăng ký mới và phải được ban hội viên chấp nhận cho thay đổi. Nếu có rắc rối, ban lãnh đạo ISAI có thể phân xử theo thực tế nắm bắt được.

7Hội viên có quyền thay đổi group nhưng chỉ được phép 1 năm/1 lần, và đảm bảo không trùng với hội viện tại group muốn chuyển tới. Hội viên chỉ được phép tham gia 1 group

8Nếu lãnh đạo group hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của mình, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt phí hội viên và các chi phí khác. Với sự chấp thuận các điều kiện và nguyên tắc ISAI.

9Trong group có ban lãnh đạo gồm tối thiểu 2 người và có Ban hội viên tối thiểu 2 người.

10Hội viên là người có tư cách đạo đức và sẵn sàng hòa nhập văn hóa hợp tác, tin tưởng, chân thành.

11Tuyệt đối không chấp nhận hội viên là hoặc liên quan lĩnh vực đa cấp, tiền ảo, forex, hay các hình thức kinh doanh dụ dỗ lãi suất cao, hoặc không minh bạch.

12Nếu phát hiện thành viên nào hoạt động nguy cơ đến uy tín của ISAI lập tức ISAI có quyền truất quyền.

CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN LÝ

1. Phí đăng ký hội viên thường được trả trước. Phí này được thu mỗi năm một lần. hàng năm hoặc hai năm một lần. Hội phí là 3 triệu/năm. Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

2. ISAI có thể được thành lập cả nước mà ở đó có người quan tâm và muốn phát triển doanh nghiệp của mình dựa trên phương pháp khoa học kết nối, hợp tác đổi mới sáng tạo.

3. Ban lãnh đạo ISAI có quyền truất quyền thành viên nếu thành viên ấy vi phạm pháp luật và các quy định, nội quy của ISAI.

4. ISAI có quyền hợp tác, liên doanh, liên kết các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ. ISAI có chức năng tập hợp các nhà khoa học, nhà sáng tạo để nghiên cứu chiến lược và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ KHCN, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Liên hệ: câu lạc bộ doanh nghiệp sáng tạo ISAI.
VTOC building, 2/38 Thủy Lợi, P. Phước Long A, ThuDuc