TẠO DOANH NGHIỆP

Đổi mới để mở rộng
hoạt động kinh doanh cốt lõi của bạn và tạo
nền tảng cho sự phát triển trong tương lai
 

Sáng tạo kinh doanh là ưu tiên chiến lược của 80% công ty nhưng 75% chỉ tập trung vào đổi mới gia tăng.

Quá nhiều chương trình đổi mới của công ty có thể dẫn đến một loạt các ý tưởng nhỏ, không liên quan hoặc không thể chuyển đổi các cơ hội tiềm năng thành các doanh nghiệp thành công. Việc phát triển một công ty dựa vào khả năng xác định và nhận ra các cơ hội trong các thị trường cốt lõi của nó cũng như tạo ra các công việc kinh doanh mới bằng cách khai thác các khu vực lân cận và khoảng trắng.

Trong khi đổi mới vẫn là một chủ đề có tầm quan trọng chiến lược và các tập đoàn lo lắng về sự gián đoạn thì hầu hết các công ty không đầu tư thích đáng để ngăn chặn nó. Nếu điều này có vẻ khó thực hiện, đặc biệt là khi các cơ hội mới không phù hợp ngay với mô hình kinh doanh hiện tại, chúng tôi có các phương pháp, công cụ và cách tiếp cận để giúp khách hàng đầu tư vào thành công trong tương lai của họ.

Một quá trình lặp lại để phát triển

quá trình đổi mới lặp lại

Chúng tôi giúp khách hàng của mình tạo ra các nền tảng tăng trưởng đáng kể trong các thị trường cốt lõi của họ, các vùng phụ cận và trong không gian trắng; và thông qua Thương mại hóa Agile, họ đưa các ý tưởng kinh doanh trong các nền tảng này đến thành công trên thị trường.

Khách hàng của Strategos được hưởng lợi từ cách tiếp cận đã được kiểm chứng, có thể lặp lại và có hệ thống để xác định cơ hội và biến ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp thành công.

 

Cụ thể, chúng tôi giúp khách hàng:

  • Phát triển quan điểm mới về động lực thị trường, nhu cầu của khách hàng và các động lực thay đổi
  • Tìm khả năng gây gián đoạn bằng cách kiểm tra cấu trúc và quy ước của công ty và ngành
  • Xác định các cơ hội để tận dụng năng lực cốt lõi của công ty trên các thị trường khác
  • Xác định các ý tưởng thay đổi trò chơi và biến những ý tưởng này thành danh mục các nền tảng tăng trưởng có thể hành động
    Phát triển các khái niệm và giải pháp kinh doanh có thể được quảng cáo để đầu tư thêm
  • Giảm thiểu rủi ro và kiểm tra khả năng tồn tại của thị trường thông qua các thử nghiệm quy mô nhỏ
  • Tăng tốc và mở rộng các ý tưởng đã chứng minh khả năng tồn tại của chúng

“Các tổ chức đầu tư quá nhiều vào quá khứ với cái giá phải trả cho tương lai của họ”
Gary Hamel

Hỗ trợ các nhóm đổi mới của bạn

Mọi giai đoạn trong phương pháp tiếp cận đều được hỗ trợ bởi một bản tóm tắt toàn diện về các phương pháp, công cụ và kỹ thuật dễ hiểu do các chuyên gia tư vấn của Strategos hỗ trợ và phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng của chúng tôi. Giới thiệu, sách bài tập, bài tập và ví dụ đều có sẵn dưới dạng kỹ thuật số để các nhóm làm việc và phát triển khả năng đổi mới của họ Chúng tôi đã hỗ trợ hàng chục công ty và nhóm đổi mới của họ trong nhiều ngành khác nhau đã áp dụng cách tiếp cận của chúng tôi để đổi mới và được hưởng lợi từ kết quả.

Bộ công cụ Strategos dành cho Chiến lược và Đổi mới

Nhóm đổi mới

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *